Beter in Beeld Architectuur Interieur Bouwplaats Fotografie AVG Privacy Verklaring Audio Layer

AVG - PRIVACY VERKLARING

RVFotoproducties, gevestigd aan Postelse Hoeflaan 112 te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Postelse Hoeflaan 112, 5042KL Tilburg
Tel. +31 622260122
Persoonsgegevens die wij verwerken:
RVFotoproducties verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
– Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Statistische gegevens beeldbankbezoeker zoals totaal aantal logins -outs, aantal password resets, laatste IP adres, aantal downloads en uploads, totale downloads en uploads. Gegevens die de beeldbankbeheerder nodig heeft om de beeldbank technisch goed te kunnen beheren.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
RVFotoproducties heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoekers ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rvfotoproducties@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RVFotoproducties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze dienstverleningen
– Zodat wij u als klant kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of tarieven
– Om U als klant de mogelijkheid te bieden een beeldbankaccount aan te maken
Geautomatiseerde besluitvorming
RVFotoproducties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RVFotoproducties) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RVFotoproducties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uitzonderingen hierop zijn
– Opdrachten voor meer complexere taken zoals fotobewerkingen maximaal 1 jaar. Dit om bij eventuele problemen met de door ons geleverde producten of diensten te kunnen zien wat exact afgesproken is.
– Gegevens die gebruikt worden voor nieuwsbrieven blijven bewaard tot U zichzelf afmeld of een verzoek tot verwijdering ingediend heeft.
– Alle gegevens zoals naam, adres enz. behorende bij de vakfotografie blijven onbeperkt bewaard voor zover deze dienen ter bescherming van het auteursrecht van ons als fotograaf. Dit geldt voor alle foto’s die in opdracht zijn gemaakt.
– Gegevens die wij voor de Belastingdienst moeten bewaren blijven minimaal 7 jaar bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
RVFotoproducties verkoopt uw gegevens NOOIT aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RVFotoproducties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RVFotoproducties gebruikt geen eigen cookies of vergelijkbare technieken. Third party cookies worden uitsluitend gebruikt om 360° foto’s te kunnen tonen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dat de bescherming van het auteursrecht van de fotogaaf niet aantast. Daarnaast heeft u het recht om de door u eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RVFotoproducties en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij mogelijk beschikken, middels een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rvfotoproducties@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .
RVFotoproducties wijst op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RVFotoproducties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rvfotoproducties.nl.
 

BETER IN BEELD

RVFotoproducties is gespecialiseerd in zakelijke fotografie voor de bouwsector. Door de bouwkundige roots zijn wij in staat snel de essentie van het ontwerp en het interieur vast te leggen. Onze stijl kenmerkt zich door mooie heldere en contrastrijke kleuren of anderzijds door schitterende zwart-wit foto’s.
Breng uw bedrijf en uw diensten onder de aandacht met écht mooie beelden. Steeds meer ondernemingen ontdekken ons.
Of het nu gaat om uw event, uw product, portretten van uw medewerkers of uw gebouw of project. Wij maken er graag mooie foto’s van, u bent aan het goede adres.
We besteden veel tijd aan zorgvuldige nabewerking van uw beelden en gebruiken de nieuwste technologie om zo een optimale dienst te kunnen blijven leveren.

ONS TEAM

Ruud
Ruud

Managing Director Owner Fotograaf

Brigitte
Brigitte

Office Manager

ONZE DIENSTEN

Architectuur en Interieur

Architectuurfotografie en Interieurfotografie zijn een vak apart. Snel zult u ontdekken dat u bij ons aan het juiste adres bent. De strakke lijnen, de kleuren, de details, de lichtval en alle andere zaken van het ontwerp vallen niet iedereen meteen op, totdat ze goed in beeld zijn gebracht. Wij kiezen het juiste moment om de mooiste foto’s te maken.

Ook voor 360 graden fotografie

Bouwplaatsfotografie

Bij bouwfotografie leggen wij specifieke kenmerken, een apart lijnenspel of speciale detailleringen vast zodat (toekomstige) opdrachtgevers overtuigd zullen zijn van uw kwaliteiten als bouwer. Het is een aparte vorm van fotograferen die wij door onze bouwkundige roots als geen ander beheersen.

Met behulp van 360 graden fotografie kunnen wij het verloop van leidingen in beeld brengen. 

Evenementenfotografie

Bij Evenementenfotografie krijgt u een uitgebreide serie beelden. Het evenement in al zijn facetten waarbij sfeer, het programma, de hoogtepunten en het plezier van de bezoekers mooi in beeld worden gebracht. Wij zorgen er voor dat u tijdens het event beschikt over foto’s voor Social Media en de Pers.
Afhankelijk van de omvang van het event maken we gebruik van een “second shooter”.

Beeldbewerking

U kunt bij ons terecht voor diverse soorten fotobewerkingen. Wij maken fotomontages, retoucheren foto’s en voeren kleurbewerkingen uit.

Beeldbankbeheer

Deze dienst is niet meer beschikbaar

Beeldbankabonnement

Deze dienst is niet meer beschikbaar

BRENG  UZELF  IN  “MAKKELIJKHEDEN” 

ONS WERK

Architectuur- en interieurfotografie
Bouwfotografie
Evenementenfotografie

HEEFT U EEN FOTO-OPDRACHT OF EEN VRAAG ?  

ZEG DAG!!! → 

ONZE KLANTEN

Logo Koster


BETER IN BEELD
  • Postelse Hoeflaan 112, 5042kL TILBURG

  • 06 22260122

  • info@rvfotoproducties.nl

  • K.v.K. 18081521

  • NL61INGB0000232692 t.n.v. R.C.P. VERHOOSEL

Met uitzondering van LinkedIn maken wij GEEN gebruik van Social Media en maken wij GEEN gebruik van eigen tracking cookies. Third party cookies worden uitsluitend gebruikt om 360° foto’s te kunnen tonen.

NEEM CONTACT OP

Wij luisteren graag naar u en kunnen haast niet wachten om met u te praten over uw projecten. Laat u verrassen en ervaar hoe wij u met beeldmateriaal kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op als u een vraag heeft. U krijgt snel antwoord.
Kijk ook bij  “Veel gestelde vragen”

VEEL GESTELDE VRAGEN

MAKEN JULLIE OOK PASFOTO's?

Nee, wij maken geen pasfoto’s.

Maken jullie ook bruidsreportages?

Nee, RVFotoproducties is gestopt met het maken van bruidsreportages.  Wij richten ons uitsluitend op de zakelijke markt.

WORDEN ER OOK RAW BESTANDEN GELEVERD?

Nee, wij fotograferen uitsluitend in RAW formaat maar leveren deze niet. Deze bestanden beschouwen wij als een half fabricaat om er de beste beelden van te maken. Dat doen wij door veel tijd te besteden aan het zorgvuldig nabewerken. Wij leveren alleen het eindresultaat, het betere beeld.

HOE ZIT HET MET ‘PORTRETRECHT’?

Uw foto mag niet zo maar worden gepubliceerd als u daar herkenbaar op staat.
Toch zijn er uitzonderingen
Personeelsfoto’s mogen door werkgevers worden gepubliceerd.
Bij evenementen wordt geacht door bezoekers toestemming te zijn gegeven louter door hun aanwezigheid.
Bij straatfotografie waar u niet al te groot op staat en waar u geen onderwerp bent van de foto mogen ook gepubliceerd worden.
Indien foto’s nieuwswaarde hebben mogen ze ook worden gepubliceerd.
Als u ons opdracht geeft foto’s te maken nemen, gaan wij er van uit dat wij die voor onze portfolio mogen gebruiken. Indien u bezwaar mocht hebben tegen een foto waar u op staat zullen wij deze zonder discussie verwijderen.

HOE ZIT HET MET AUTEURSRECHTEN?

Middels de auteurswet is geregeld dat op beeldmateriaal auteursrechten rusten. Dat betekent dat de foto’s alleen met toestemming van de maker gebruikt mogen worden en is naamsvermelding verplicht. Het gebruik van het beeldmateriaal is geregeld via een gebruikslicentie: RVFotoproducties geeft voor alle geleverde foto’s toestemming om deze voor eigen gebruik te gebruiken. De licentie heeft een scope waarin wordt bepaald wat wel en niet gebruikt mag worden. Onze gebruikslicentie kunt u hier lezen. Gebruik buiten die licentie is niet toegestaan.

KUNNEN DE FOTO’S OOK RECHTENVRIJ GELEVERD WORDEN?

Wij leveren geen foto’s die rechtenvrij zijn. Het auteursrecht blijft bij RVFotoproducties. Wel heeft u bij ons het onbeperkte gebruiksrecht van de foto’s. Dit betekent dat u de opnames onbeperkt voor eigen doeleinden mag gebruiken. Het is niet toegestaan deze rechten over te dragen of aan te bieden aan derden zonder onze schriftelijke toestemming. U dient er rekening mee te houden dat aan de overdracht van deze rechten kosten verbonden kunnen zijn.

WIJ ZOUDEN ALLE FOTO’S DIE GEMAAKT WORDEN WILLEN HEBBEN, KAN DAT?

Dat zouden we alleen doen als alle foto’s aan onze kwaliteitseisen voldoen. In praktijk worden echter ook onscherpe foto’s gemaakt of staan er personen op met de ogen dicht. Deze foto’s zijn voor ons onder de maat en leveren wij niet.

WORDEN DE FOTO’S BEWAARD EN KUNNEN WIJ DIE NOGMAALS KRIJGEN ALS WE ZE KWIJTRAKEN?

Foto’s worden slechts beperkte tijd bewaard. Toch zou het kunnen dat wij de opnames hebben en kunnen leveren. U kunt het ons altijd bij ons navragen. Hou er wel rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn. Het opzoeken, klaarmaken en uiteindelijk versturen van de opnames is een tijdrovende zaak.

Wat zijn de Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken en zo zijn beschreven onder “Bijzondere voorwaarden”.
3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4. Factuur en betaling
4.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan tenzij Wederpartij een fotoabonnement bij de Fotograaf heeft afgesloten.
5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
6. Opdracht / abonnementen
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 De Fotograaf houdt zich zo mogelijk aan de specifieke eisen en wensen van de Wederpartij. In geval sprake is van een abonnement met beeldbank service zal de Fotograaf de opnames voorzien van meta tags en sleutelwoorden zodanig dat de Wederpartij de opnames in de beeldbank makkelijk kan terugvinden. De Wederpartij verstrekt daarvoor tijdig de projectgegevens.
6.3 In geval de Fotograaf een beeldbank service verleent, behoudt de Fotograaf zich het recht voor om opnames aan de beeldbank toe te voegen die niet of niet geheel voldoen aan de specifieke eisen van de Wederpartij zonder dat daarbij de Wederpartij een beroep kan doen op niet nakoming van de overeenkomst.
6.4 Indien wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, tot meerkosten leiden, zal de Fotograaf hiervan de meerkosten opgeven.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
6.6 Abonnementen worden afgesloten voor de duur van één jaar waarna de overeenkomst maandelijks stilzwijgend wordt verlengd met een opzegtermijn van een maand tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of fotoabonnement en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.
9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen tenzij de Fotograaf met de Wederpartij daarover andere afspraken heeft gemaakt.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
12. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

RVFotoproducties Tilburg | Postelse Hoeflaan 112, 5042KL Tilburg
© RVFotoprodcuties April 2018

error: Content is protected !!